Locarno Film Festival

SERVICES
3D / ILLUSTRATION / IDENTITY 

There is something mysterious and beautiful about the leopard. It is difficult to find, it is agile and well camouflaged. Each species of leopard has its distinctive fur colour, so-called mimicry, which allows them to fit into their natural habitat. Like the leopard, we must adapt to the rapidly changing world. The main element is an organic pattern that is applied to abstract shapes symbolizing all the diverse characteristics of the leopard and also the diversity of the genres of the festival itself.

CZ
Na leopardovi je něco tajemného a krásného. Je těžké ho najít, je mrštný a dobře maskovaný. Každý druh leoparda má svou charakteristickou barvu srsti, tzv. mimikry. Díky tomu mohou zapadnout do svého přirozeného prostředí. Jako leopard, i my se musíme přizpůsobit rychle se měnícímu světu. Hlavním prvkem vizuální identity je organický vzor, který se aplikuje na abstraktní tvary symbolizující všechny rozmanité vlastnosti leoparda, stejně jako rozmanitost žánrů samotného festivalu.
stuchlik_locarno_1

CLIENT / Locarno Film Festival
COLLABORATION / ANIMATION / Martin Egrt

© 2023 Libor Stuchlík

View