Kapkafe

SERVICES
IDENTITY / PACKAGING

stuchlik_kapkafe_8
stuchlik_kapkafe_1
stuchlik_kapkafe_7
stuchlik_kapkafe_6

Kapkafe coffee roastery, a shop and café identity concept. The main element of the brand identity is the motif of water, the passage of time and self-reflection. Used font was deformed by moving animations. This distortion symbolizes water and reflections on its surface. This motif connects all the elements of the identity, including the packaging of the products.

CZ
Koncept identity pražírny, obchodu a kavárny Kapkafe. Hlavním elementem samotné identity se stal motiv vody, plynutí času a sebereflexe. Písmo je pomocí liquid animací v pohybu deformováno. Tento prvek vychází ze symboliky vody a odrazu na vodní hladině. Celkově doplňuje identitu včetně obalů samotných produktů.
stuchlik_kapkafe_10
stuchlik_kapkafe_14
stuchlik_kapkafe_11
stuchlik_kapkafe_15
stuchlik_kapkafe_20
stuchlik_kapkafe_17
stuchlik_kapkafe_16
stuchlik_kapkafe_19
stuchlik_kapkafe_cover_08
stuchlik_kapkafe_18

CLIENT / Personal Project / Final Diploma Project

© 2023 Libor Stuchlík

View